Sākumlapa » Iepirkumi » Tulkošanas pakalpojumi ESF projekta vajadzībām

Tulkošanas pakalpojumi ESF projekta vajadzībām

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
Tulkošanas pakalpojumi ESF projekta vajadzībāmVK14/1-1 ESF19-05-2014Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS

(Iepirkuma komisijas 19.05.2014. sēdes protokols Nr.VK14/1-6 ESF)

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

„Tulkošanas pakalpojumi”

(Identifikācijas Nr.VK14/1 ESF)

  1. 1.      Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.kPretendentsLīgumcena (EUR)
1.SIA „Amber Line”Līdz 35 000,00 EUR
2.SIA „Skrivanek Baltic”Līdz 35 000,00 EUR
3.SIA „Ad verbum”Līdz 35 000,00 EUR
4.SIA „Konels”Līdz 35 000,00 EUR
5.SIA „MERITI”Līdz 35 000,00 EUR
6.SIA „Language Master International”Līdz 35 000,00 EUR
7.SIA „Nordtext”Līdz 35 000,00 EUR
8.SIA „Linearis”Līdz 35 000,00 EUR
9.SIA „MEDLEX BALTICS”Līdz 35 000,00 EUR
 
  1. 2.      Noraidītie pretendēti un noraidīšanas iemesli: nav.
  2. 3.      Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Valsts kontrolei visizdevīgākais piedāvājums.
  3. 4.      Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „MEDLEX BALTICS” piedāvājums atbilst saimnieciski visizdevīgākajam, jo, atbilstoši iepirkuma nolikumā izvirzītajiem piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem, ieguvis visaugstāko punktu skaitu – 83,35 punktus, no tiem 50 punkti (maksimālais iespējamais) par piedāvāto cenu (vidējais aritmētiskais lielums no uzvarētāja piedāvātajām pakalpojuma pozīciju cenām ir 10,65 EUR (bez PVN)) un 33,35 punkti par tulku profesionālās pieredzes ilgumu (uzvarētāja piedāvāto tulku vidējais profesionālās pieredzes ilgums nolikumā norādīto dokumentu tulkošanā ir 11,08 gadi).