Sākumlapa » Iepirkumi » Tulkošanas pakalpojumu sniegšana

Tulkošanas pakalpojumu sniegšana

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
Tulkošanas pakalpojumu sniegšanaVK13/420-04-2013Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS

(Iepirkuma komisijas 20.04.2013. sēdes protokols Nr.VK13/4-2)

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

„Tulkošanas pakalpojumu sniegšana”

(Identifikācijas Nr.VK13/4 )

  1. 1.      Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.kPretendentsLīgumcena (LVL bez PVN)
1.SIA „Radošā Rakstu Darbnīca”5000,00
 
  1. 2.      Noraidītie pretendēti un noraidīšanas iemesli: nav.
  2. 3.      Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu.
  3. 4.      Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „Radošā Rakstu Darbnīca” piedāvājums atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām pretendentiem un Tehniskajām specifikācijām.