Sākumlapa » Iepirkumi » Tulkošanas pakalpojumu sniegšana

Tulkošanas pakalpojumu sniegšana

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
Tulkošanas pakalpojumu sniegšanaVK14/431-03-2014Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS

(Iepirkuma komisijas 31.03.2014. sēdes protokols Nr.VK14/4-4)

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

„Tulkošanas pakalpojumi Valsts kontroles vajadzībām”

(Identifikācijas Nr.VK14/4)

  1. 1.      Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
 
Nr.p.kPretendentsLīgumcena (EUR)
1.SIA „DG Translations”līdz 6000,00 EUR
2.SIA Baltic Media Ltd
līdz 6000,00 EUR3.SIA „Skrivanek Baltic” līdz 6000,00 EUR  
  1. 2.      Noraidītie pretendēti un noraidīšanas iemesli: nav.
  2. 3.      Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Valsts kontrolei visizdevīgākais piedāvājums.
  3. 4.      Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „DG Translations” piedāvājums atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām pretendentiem un pakalpojumam un SIA „DG Translations” piedāvātajam tulkam, savstarpēji salīdzinot visus saņemtos piedāvājumus, ir vislielākā pieredze ar Valsts kontroles darbības specifiku – revīziju saistītu dokumentu tulkošanā.