Sākumlapa » Iepirkumi » Valsts kontroles darbinieku veselības apdrošināšana

Valsts kontroles darbinieku veselības apdrošināšana

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
Valsts kontroles darbinieku veselības apdrošināšanaVK13/805-09-2013Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS

(Iepirkuma komisijas 05.09.2013. sēdes protokols Nr.VK13/8-6)

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

„Valsts kontroles darbinieku veselības apdrošināšana”

(Identifikācijas Nr.VK13/8 )

  1. 1.      Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.kPretendentsLīgumcena (LVL bez PVN)
1.ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle22 711,32
2.AAS „Baltijas Apdrošināšanas Nams”22 950,00
3.AAS „Baltikums”22 904,10
4.„BTA Insurance Company” SE22 797,00
 
  1. 2.      Noraidītie pretendēti un noraidīšanas iemesli: nav.
  2. 3.      Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.
Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: AAS „Baltijas Apdrošināšanas Nams” piedāvājums atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām pretendentiem un Tehniskajām specifikācijām.