Sākumlapa » Iepirkumi » VALSTS KONTROLES DARBINIEKU VESELĪBAS APDROŠINĀŠANA

VALSTS KONTROLES DARBINIEKU VESELĪBAS APDROŠINĀŠANA

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
VALSTS KONTROLES DARBINIEKU VESELĪBAS APDROŠINĀŠANAVK15/607-08-2015Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS

(Iepirkuma komisijas 07.08.2015. sēdes protokols Nr.VK15/6-3)

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

„Valsts kontroles darbinieku veselības apdrošināšana”

(Identifikācijas Nr.VK15/6)

 
  1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.kPretendentsLīgumcena (EUR)
1.AAS „Baltikums”37275,00
 
  1. Noraidītie pretendēti un noraidīšanas iemesli: nav.
  2. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.
  3. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: AAS „Baltikums” atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām pretendentiem, tās piedāvājums atbilst Tehniskajām specifikācijām un ir saimnieciski visizdevīgākais.