Sākumlapa » Iepirkumi » VALSTS KONTROLES darbinieku veselības apdrošināšana

VALSTS KONTROLES darbinieku veselības apdrošināšana

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
VALSTS KONTROLES darbinieku veselības apdrošināšanaVK14/920-08-2014Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS

(Iepirkuma komisijas 20.08.2014. sēdes protokols Nr.VK14/9-4)

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

„Valsts kontroles darbinieku veselības apdrošināšana”

(Identifikācijas Nr.VK14/9)

 
  1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.kPretendentsLīgumcena (EUR)
 1.AAS „Baltikums”33072,00
 
  1. Noraidītie pretendēti un noraidīšanas iemesli: nav.
  2. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: AAS „Baltikums” piedāvājums atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām pretendentiem, Tehniskajām specifikācijām un atbilstoši iepirkumā izvirzītajam piedāvājuma vērtēšanas kritērijam ir saimnieciski izdevīgākais, jo ieguvis maksimālo punktu skaitu – 100 punktus.