Sākumlapa » Iepirkumi » Valsts kontroles lietderības revīziju ziņojumu vizualizācijas stila izveide

Valsts kontroles lietderības revīziju ziņojumu vizualizācijas stila izveide

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
Valsts kontroles lietderības revīziju ziņojumu vizualizācijas stila izveideVK 15/8 ESF10-08-2015Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS

(Iepirkuma komisijas 10.08.2015. sēdes protokols Nr.VK15/8-3 ESF)

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

„Valsts kontroles lietderības revīziju vizualizācijas stila izveide”

(Identifikācijas Nr.VK15/8 ESF)

 
  1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.kPretendentsLīgumcena (EUR, bez PVN)
1.SIA „E-FORMA”4700,00
2.SIA „ET SONS”6789,10
3.SIA „FRESH”3200,00
 
  1. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli:nav.
  2. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu.
  3. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „FRESH” atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām pretendentiem, tās piedāvājums atbilst iepirkuma Tehniskajām specifikācijām un ir ar viszemāko cenu.