Sākumlapa » Iepirkumi » Valsts kontroles mājaslapas dizaina, struktūras un funkcionalitātes uzlabošana

Valsts kontroles mājaslapas dizaina, struktūras un funkcionalitātes uzlabošana

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
Valsts kontroles mājaslapas dizaina, struktūras un funkcionalitātes uzlabošanaVK13/1101-10-2013Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS

(Iepirkuma komisijas 01.10.2013. sēdes protokols Nr.VK13/11-6)

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

„Valsts kontroles mājaslapas dizaina, struktūras un funkcionalitātes uzlabošana”

(Identifikācijas Nr.VK13/11)

  1. 1.      Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.kPretendentsLīgumcena (LVL bez PVN)
1.„Euroscreen” SIA4840,00
2.SIA Mediaparks3650,00
3.SIA „Softikom”8130,00
4.SIA „Versus Pro”2990,00
 
  1. 2.      Noraidītie pretendēti un noraidīšanas iemesli: nav.
  2. 3.      Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu.
  3. 4.      Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „Versus Pro” piedāvājums atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām pretendentiem un Tehniskajām specifikācijām.