Sākumlapa » Iepirkumi » Vieglo automobiļu nomas līgums

Vieglo automobiļu nomas līgums

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
Vieglo automobiļu nomas līgumsVK13/227-02-2013Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS

(Iepirkuma komisijas 27.02.2013. sēdes protokols Nr.VK13/2-4)

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

„Trīs jaunu dienesta automašīnu noma Valsts kontroles biroja vajadzībām”

(Identifikācijas Nr.VK13/2)

  1. 1.      Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.kPretendentsLīgumcena (LVL bez PVN)
1.SIA Hanzas moto12000,00
2.SIA „IDEAL SERVICES”12420,24
3.SIA „Pilna Servisa Līzings”12592,92
4.ALD Automotive SIA12577,20
5.SIA AUTOFAVORĪTS13190,16
 
  1. 2.      Noraidītie pretendēti un noraidīšanas iemesli: nav.
  2. 3.      Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu.
  3. 4.      Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „Hanzas moto” piedāvājums atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām pretendentiem un Tehniskajām specifikācijām.