Sākumlapa » Iepirkumi » Vieglo automobiļu nomas līgums

Vieglo automobiļu nomas līgums

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
Vieglo automobiļu nomas līgumsVK14/226-03-2014Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS

(Iepirkuma komisijas 26.03.2014. sēdes protokols Nr.VK 14/2-5)

Iepirkums Publisko iepirkuma likuma 8.panta kārtībā

„Dienesta vieglo automobiļu noma”

(Identifikācijas Nr.VK14/2)

  1. 1.      Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.kPretendentsLīgumcena (EUR bez PVN)
1.SIA „TRANSPORENT”87 086.38
2.SIA „FAVORIT RENT”88 77.00
3.SIA „Pilna Servisa Līzings”93 178.66
4.SIA „ALD Automotive”96 538.85
5.SIA „GT autonoma”102 936.83
6.SIA „HANZAS MOTO”107 897.00
  2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav 3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: SIA „TRANSPORENT” ir saimnieciski visizdevīgākais, jo ieguvis visaugstāko punktu skaitu – 99,00 punktus. 4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „TRANSPORENT” piedāvājums atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām pretendentiem un Tehniskajām specifikācijām.