Sākumlapa » Iepirkumi » Zibatmiņu ar apdruku iegāde

Zibatmiņu ar apdruku iegāde

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
Zibatmiņu ar apdruku iegādeVK14/1509-12-2014Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS

(Iepirkuma komisijas 09.12.2014. sēdes protokols Nr.VK14/15-5)

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

„Zibatmiņu ar apdruku iegāde”

(identifikācijas Nr.VK14/15)

 
  1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.kPretendentsLīgumcena (EUR) par 200 gb.
1.SIA „ESM GROUP” (Dizaina studija TEIKA)5.95 EUR/gb; 1292,00
2.SIA „DORO 4U”858,00
3.SIA „GEKA”4,87 EUR/gb
 
  1. Noraidītie pretendēti un noraidīšanas iemesli:
  2. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu.
  3. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „DORO 4U” iesniegtais piedāvājums ir ar viszemāko cenu un atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām pretendentiem, un tās piedāvājums atbilst iepirkuma Tehniskajām specifikācijām.