Sākumlapa » Jaunumi » Jaunsardzei nepieciešamais finansējums aprēķināts, attīstības plāni joprojām neskaidri

Jaunsardzei nepieciešamais finansējums aprēķināts, attīstības plāni joprojām neskaidri

14/01/2019 Drukāt šo rakstu

Valsts kontroles vērtējumā šobrīd pastāvošā Jaunsardzes apmācību sistēma nav nedz kvalitatīva, nedz droša. To Valsts kontrole secināja 2018. gadā veiktajā revīzijā par Jaunsardzes kustības attīstībai piešķirto līdzekļu izlietojuma likumību un efektivitāti. Iepazīstoties ar valdībā apstiprināto Aizsardzības ministrijas informatīvo ziņojumu “Par valsts aizsardzības mācības ieviešanu un Jaunsardzes attīstību 2019.–2027. gadā”, Valsts kontrole ir nosūtījusi Aizsardzības ministrijai vēstuli, kurā norādījusi, ka to nevar uzskatīt par Jaunsardzes attīstības plānošanas dokumentu. Tas nevieš skaidrību, kādi mērķi un uzdevumi ar paredzēto valsts budžeta finansējumu Jaunsardzei būtu jāīsteno, kādi rezultāti jāsasniedz un kādi rādītāji par to liecinās.

Informatīvajā ziņojumā Aizsardzības ministrijas sagatavotie aprēķini liecina, ka Jaunsardzes darbībai laika posmā no 2019. līdz 2021. gadam nepieciešami 62,3 miljoni eiro, bet valsts aizsardzības mācības ieviešanai laikā no 2020. līdz 2027. gadam ir nepieciešami 72,9 miljoni eiro.

Analizējot informatīvajā ziņojumā minēto, Valsts kontrole secina, ka ziņojumā ietvertie pasākumi galvenokārt attiecas uz valsts aizsardzības mācības ieviešanu un šim mērķim nepieciešamo finanšu līdzekļu pieprasīšanu, bet Jaunsardzes kustības attīstības turpmākie plāni iezīmēti pavisam nedaudz, turklāt tie noteikti vispārīgi. Valsts kontroles skatījumā kā obligāta prasība un sasniedzamais rezultāts, pirmkārt, būtu jāizvirza visaptverošas kvalitātes nodrošināšana, gan pēc vienota standarta nodrošinot apmācību saturu un norisi, gan nosakot kvalifikācijas prasības jaunsargu apmācību procesā iesaistītajiem.

Ņemot vērā 2018. gadā veikto revīzijas secinājumus par Jaunsardzes kustības attīstībai piešķirto līdzekļu izlietojuma likumību un efektivitāti, Valsts kontrole vēstulē uzsver, ka, neveicot tūlītējus uzlabojumus Jaunsardzes darba organizēšanā, ir apšaubāms arī kvalitatīvs pamats valsts aizsardzības mācības ieviešanai skolās.

Jau veicot revīziju, Valsts kontrole pauda bažas, ka Aizsardzības ministrija vairāk koncentrējas uz valsts aizsardzības mācības ieviešanu skolās, uzsverot, ka tik pat būtiski ir strauji veikt uzlabojumus Jaunsardzes un informācijas centra kā interešu izglītības īstenotāja darbībā un Jaunsardzes kustības attīstībā. Jaunsardze ir un arī pēc valsts aizsardzības mācības ieviešanas paliks pirmais posms bērnu un jauniešu valstiskajā audzināšanā.

Valsts kontrole ieteica izstrādāt Jaunsardzes attīstības politiku, ne tikai koncentrējoties uz kustības paplašināšanos un dalībnieku skaita pieaugumu, bet tiecoties sasniegt arī nodarbību satura un organizācijas kvalitātes palielināšanos.

Vēstulē ministrijai Valsts kontrole pauž viedokli, ka tieši šobrīd ir īstais brīdis Jaunsardzes politikas izstrādei un kvalitatīvu izmaiņu veikšanai Jaunsardzē, ņemot vērā Aizsardzības ministrijas plānus valsts aizsardzības mācības ieviešanai vidusskolēniem. Valsts kontroles vērtējumā Jaunsardzes politika ir pilnveidojama un, lai radītu priekšnoteikumus Jaunsardzes kustības attīstībai piešķirto valsts budžeta līdzekļu efektīvam izlietojumam, ir jāuzlabo arī jaunsargu apmācības procesa kvalitāte. Revīzijas ziņojums https://ej.uz/d2mi

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *