Sākumlapa » Kontakti » Kontakti

Kontakti

Adrese
Skanstes iela 50, Rīga, LV 1013
tālrunis: 67017500
Darba laiks
pirmdiena – ceturtdiena plkst. 8:30 – 17:15
piektdiena plkst. 8:30 – 16:00
Rekvizīti
Latvijas Republikas Valsts kontrole Skanstes iela 50, Rīga, LV 1013
Reģ. Nr. 90000031917
Banka/Maksājumu iestāde: Valsts kase konts LV30TREL2240560006000
BIC kods: TRELLV22

E-iesniegums iestādei

 

Valsts kontroliereElita Krūmiņa
Tālrunis: 67017500
Elita.Krumina@lrvk.gov.lv
Valsts kontrolieres palīdze Zane Balode
Tālrunis: 67017500
Zane.Balode@lrvk.gov.lv
Padomnieks komunikācijas jautājumosIvo Valdovskis
Tālrunis: 67017543
Ivo.Valdovskis@lrvk.gov.lv
Pirmais revīzijas departaments
Departamenta direktore Inese Kalvāne
Tālrunis:67017502
Inese.Kalvane@lrvk.gov.lv
Sektora vadītāja Sandra Zunde
Tālrunis: 67017554
Sandra.Zunde@lrvk.gov.lv
Sektora vadītājaLarisa Reine
Tālrunis: 67017680
Larisa.Reine@lrvk.gov.lv
Otrais revīzijas departaments
Departamenta direktore Ilze Grīnhofa
Tālrunis: 67017506
Ilze.Grinhofa@lrvk.gov.lv
Sektora vadītāja  Iveta Ozoliņa
Tālrunis: 67017565
Iveta.Ozolina@lrvk.gov.lv
Sektora vadītāja Kaiva Skalbiņa
Tālrunis: 67017591
Kaiva.Skalbina@lrvk.gov.lv
Sektora vadītāja Aelita Jaunroze
Tālrunis: 67017564
Aelita.Jaunroze@lrvk.gov.lv
Trešais revīzijas departaments
Departamenta direktore Inga Vārava
Tālrunis: 67017503
Inga.Varava@lrvk.gov.lv
Sektora vadītāja Ieva Pīpiķe
Tālrunis: 67017678
Ieva.Pipike@lrvk.gov.lv
Sektora vadītāja p.i.Sandra Batalova
Tālrunis: 67017679
Sandra.Batalova@lrvk.gov.lv
Sektora vadītāja  Linda Freidenfelde-Purgaile
Tālrunis: 67017615
Linda.Freidenfelde-Purgaile@lrvk.gov.lv
Ceturtais revīzijas departaments
Departamenta direktore Inga Vilka
Tālrunis:  67017505
Inga.Vilka@lrvk.gov.lv
Sektora vadītājs Uldis Kalniņš
Tālrunis: 67017662
Uldis.Kalnins@lrvk.gov.lv
Sektora vadītāja Aija Feldmane
Tālrunis: 67017692
Aija.Feldmane@lrvk.gov.lv
Sektora vadītājaNataļja Mihailova
Tālrunis: 67017645
Natalja.Mihailova@lrvk.gov.lv
Piektais revīzijas departaments
Departamenta direktors Edgars Korčagins
Tālrunis: 67017507
Edgars.Korcagins@lrvk.gov.lv
Sektora vadītājsJānis Lielkalns
Tālrunis: 67017688
Janis.Lielkalns@lrvk.gov.lv
Sektora vadītāja Elita Andruce
Tālrunis: 67017648
Elita.Andruce@lrvk.gov.lv
Sektora vadītājs Oskars Erdmanis
Tālrunis: 67017548
Oskars.Erdmanis@lrvk.gov.lv
Revīzijas un metodoloģijas departaments 
Departamenta direktore Zita Zariņa
Tālrunis:  67017504
Zita.Zarina@lrvk.gov.lv
Sektora vadītāja Iveta Burkāne
Tālrunis:  67017647
Iveta.Burkane@lrvk.gov.lv
Sektora vadītājaIngrīda Kalniņa-Junga
Tālrunis:  67017664
Ingrida.Kalnina-Junga@lrvk.gov.lv
Sektora vadītāja Ilze Bādere
Tālrunis:  67017595
Ilze.Badere@lrvk.gov.lv
Politiku plānošanas projektu un analīzes procesu vadītājs
Politiku plānošanas projektu un analīzes procesu vadītājsValērijs Stūris
Tālrunis:  67017512
Valerijs.Sturis@lrvk.gov.lv
Revīziju rezultātu analīzes un pilnveidošanas procesu vadītāja
Revīziju rezultātu analīzes un pilnveidošanas procesu vadītājaLelde Dimante
Tālrunis:  67017622
Lelde.Dimante@lrvk.gov.lv
Starptautiskās sadarbības daļa
Daļas vadītājsMāris Klindžāns
Tālrunis:  67017695
Maris.Klindzans@lrvk.gov.lv
Sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļa
Daļas vadītājaLīga Krapāne
Tālrunis:  67017671
Liga.Krapane@lrvk.gov.lv
Kvalitātes vadības sistēmu speciāliste
Kvalitātes vadības sistēmu speciālisteLīga Reinalde
Tālrunis:  67017650
Liga.Reinalde@lrvk.gov.lv
Juridiskā daļa
Daļas vadītāja Liāna Karlsone
Tālrunis: 67017523
Liana.Karlsone@lrvk.gov.lv
Pārkāpumu izvērtēšanas daļa
Daļas vadītājsAivars Ērglis
Tālrunis: 67017634
Aivars.Erglis@lrvk.gov.lv
Personāla daļa
Daļas vadītājaKristīne Buivide
Tālrunis: 67017528
Kanceleja
Kancelejas pārvaldniece Inga Freiberga
Tālrunis: 67017515
Inga.Freiberga@lrvk.gov.lv
 Finanšu un budžeta plānošanas daļa  
Daļas vadītāja Sanita Bite
Tālrunis: 67017527
Sanita.Bite@lrvk.gov.lv
Informācijas tehnoloģiju daļa
Daļas vadītājs Jānis Gustiņš
Tālrunis: 67017537
Janis.Gustins@lrvk.gov.lv
Lietvedības daļa
Daļas vadītāja Lienīte Žiedele-Ivanova
Tālrunis: 67017516
Lienite.Ziedele-Ivanova@lrvk.gov.lv
   Plānošanas un analītikas daļa
Daļas vadītājaLīga Kumska
Tālrunis: 67017690
Liga.Kumska@lrvk.gov.lv
Saimniecības daļa
Saimniecības daļas vadītājs Artis Peipiņš
Tālrunis: 67017538
Artis.Peipins@lrvk.gov.lv

 

Amatpersonu pieņemšanas laiki

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa,

Pirmā revīzijas departamenta direktore Inese Kalvāne,

Otrā revīzijas departamenta direktore Ilze Grīnhofa,

Trešā revīzijas departamenta direktore Inga Vārava,

Ceturtā revīzijas departamenta direktore Inga Vilka,

Piektā revīzijas departamenta direktors Edgars Korčagins,

Revīzijas un metodoloģijas departamenta direktore Zita Zariņa

apmeklētājus pieņem katru pirmdienu no plkst. 15:00 līdz 17:00.

Lūdzam apmeklējumu pieteikt iepriekš, zvanot pa tālruni 67017500.