Sākumlapa » Kontakti » Kontakti

Kontakti

Adrese
Skanstes iela 50,
Rīga, LV 1013
tālrunis: 67017500
fakss: 67017673
e-pasts: lrvk@lrvk.gov.lv

Darba laiks
pirmdiena – ceturtdiena plkst. 8:30 – 17:15
piektdiena plkst. 8:30 – 16:00

Rekvizīti
Latvijas Republikas
Valsts kontrole
Skanstes iela 50, Rīga, LV 1013
Reģ. Nr. 90000031917
Banka/Maksājumu iestāde: Valsts kase
konts LV30TREL2240560006000
BIC kods: TRELLV22

E-iesniegums iestādei

 

Valsts kontroliereElita Krūmiņa
Tālrunis: 67017500
Elita.Krumina@lrvk.gov.lv
Valsts kontrolieres palīdze Zane Švāģere
Tālrunis: 67017500
Fakss: 67017673
Zane.Svagere@lrvk.gov.lv
Pirmais revīzijas departaments
Departamenta direktore Inese Kalvāne
Tālrunis:67017502
Fakss: 67017673
Inese.Kalvane@lrvk.gov.lv
Pirmais sektors
Sektora vadītāja Sandra Zunde
Tālrunis: 67017554
Sandra.Zunde@lrvk.gov.lv
Otrais sektors
Sektora vadītājs  Agnis Jakovļevs
Tālrunis: 67017592
Agnis.Jakovlevs@lrvk.gov.lv
Otrais revīzijas departaments
Departamenta direktore Ilze Grīnhofa
Tālrunis: 67017506
Fakss: 67017673
Ilze.Grinhofa@lrvk.gov.lv
Pirmais sektors
Sektora vadītāja  Iveta Ozoliņa
Tālrunis: 67017565
Iveta.Ozolina@lrvk.gov.lv
Otrais sektors
Sektora vadītāja Kaiva Skalbiņa
Tālrunis: 67017591
Kaiva.Skalbina@lrvk.gov.lv
Trešais sektors
Sektora vadītāja Aelita Jaunroze
Tālrunis: 67017564
Aelita.Jaunroze@lrvk.gov.lv
Trešais revīzijas departaments
Departamenta direktore Inga Vārava
Tālrunis: 67017503
Fakss: 67017673
Inga.Varava@lrvk.gov.lv
Pirmais sektors
Sektora vadītāja Ieva Pīpiķe
Tālrunis: 67017678
Ieva.Pipike@lrvk.gov.lv
Otrais sektors
Sektora vadītāja Agnese Jaunzeme
Tālrunis: 67017561
Agnese.Jaunzeme@lrvk.gov.lv
Trešais sektors
Sektora vadītāja  Linda Freidenfelde-Purgaile
Tālrunis: 67017615
Linda.Freidenfelde-Purgaile@lrvk.gov.lv
Ceturtais revīzijas departaments
Departamenta direktore Ilonda Stepanova
Tālrunis:  67017505
Fakss: 67017673
Ilonda.Stepanova@lrvk.gov.lv
Pirmais sektors
Sektora vadītājs Uldis Kalniņš
Tālrunis: 67017662
Uldis.Kalnins@lrvk.gov.lv
Otrais sektors
Sektora vadītāja Aija Feldmane
Tālrunis: 67017692
Aija.Feldmane@lrvk.gov.lv
Trešais sektors
Sektora vadītājaNataļja Mihailova
Tālrunis: 67017645
Natalja.Mihailova@lrvk.gov.lv
Piektais revīzijas departaments
Departamenta direktors Edgars Korčagins
Tālrunis: 67017507
Fakss: 67017673
Edgars.Korcagins@lrvk.gov.lv
Pirmais sektors
Sektora vadītāja p.i.Elita Andruce
Tālrunis: 67017648
Elita.Andruce@lrvk.gov.lv
Otrais sektors
Sektora vadītāja Elita Andruce
Tālrunis: 67017648
Elita.Andruce@lrvk.gov.lv
Trešais sektors
Sektora vadītājs Oskars Erdmanis
Tālrunis: 67017548
Oskars.Erdmanis@lrvk.gov.lv
Revīzijas un metodoloģijas departaments 
Departamenta direktore Zita Zariņa
Tālrunis:  67017504
Fakss: 67017673
Zita.Zarina@lrvk.gov.lv
Pirmais sektors 
Sektora vadītāja Iveta Burkāne
Tālrunis:  67017647
Iveta.Burkane@lrvk.gov.lv
 Otrais sektors 
Sektora vadītājaIngrīda Kalniņa-Junga
Tālrunis:  67017664
Ingrida.Kalnina-Junga@lrvk.gov.lv
Trešais sektors 
Sektora vadītāja Ilze Pavāre
Tālrunis:  67017595
Ilze.Pavare@lrvk.gov.lv
Politiku plānošanas projektu un analīzes procesu vadītājs
Politiku plānošanas projektu un analīzes procesu vadītājsValērijs Stūris
Tālrunis:  67017512
Valerijs.Sturis@lrvk.gov.lv
Revīziju rezultātu analīzes un pilnveidošanas procesu vadītāja
Revīziju rezultātu analīzes un pilnveidošanas procesu vadītājaLelde Dimante
Tālrunis:  67017622
Lelde.Dimante@lrvk.gov.lv
Starptautiskās sadarbības daļa
Daļas vadītājaMarija Sološenko
Tālrunis:  67017695
Marija.Solosenko@lrvk.gov.lv
Sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļa
Daļas vadītājaZane Ozola
Tālrunis:  67017671
Zane.Ozola@lrvk.gov.lv
Kvalitātes vadības sistēmu speciāliste
Kvalitātes vadības sistēmu speciālisteLīga Reinalde
Tālrunis:  67017650
Liga.Reinalde@lrvk.gov.lv
Juridiskā daļa
Daļas vadītāja Liāna Karlsone
Tālrunis: 67017523
Liana.Karlsone@lrvk.gov.lv
Pārkāpumu izvērtēšanas daļa
Daļas vadītājsAivars Ērglis
Tālrunis: 67017634
Aivars.Erglis@lrvk.gov.lv
Personāla daļa
Daļas vadītāja Ilze Valdovska
Tālrunis: 67017528
Ilze.Valdovska@lrvk.gov.lv
Kanceleja
Kancelejas pārvaldniece Inga Freiberga
Tālrunis: 67017515
Inga.Freiberga@lrvk.gov.lv
 Finanšu un budžeta plānošanas daļa  
Daļas vadītāja Sanita Bite
Tālrunis: 67017527
Sanita.Bite@lrvk.gov.lv
Informācijas un tehnoloģiju daļa
Daļas vadītājs Jānis Gustiņš
Tālrunis: 67017537
Janis.Gustins@lrvk.gov.lv
Lietvedības daļa
Daļas vadītāja Lienīte Žiedele-Ivanova
Tālrunis: 67017516
Lienite.Ziedele-Ivanova@lrvk.gov.lv
   Plānošanas un analītikas daļa
Daļas vadītājaLīga Kumska
Tālrunis: 67017690
Liga.Kumska@lrvk.gov.lv
Saimniecības daļa
Saimniecības daļas vadītājs Artis Peipiņš
Tālrunis: 67017538
Artis.Peipins@lrvk.gov.lv