Latvijas simtgadei paredzētie līdzekļi – atbilstoši mērķiem, bet nepietiekami uzraudzīti

Ja netiks novērsti 2017. gada saimnieciskā gada pārskata revīzijā identificētie finanšu līdzekļu uzskaites trūkumi, valdība un sabiedrība nevarēs iegūt kvalitatīvu un pietiekamu informāciju par to, cik lieli publiskie līdzekļi tiks izlietoti Latvijas simtgades atzīmēšanai visā tās norises laikā. Valsts kontrole uzskata, ka Ministru kabinets, pieņemot lēmumu Latvijas valsts simtgades svinībām piešķirt 59 miljonus eiro, nav … Continue reading Latvijas simtgadei paredzētie līdzekļi – atbilstoši mērķiem, bet nepietiekami uzraudzīti