- Latvijas Republikas Valsts kontrole - http://www.lrvk.gov.lv -

Valsts kontrole 2014.gadā strādājusi efektīvi un atbildīgi