- Latvijas Republikas Valsts kontrole - http://www.lrvk.gov.lv -

Valsts kontrole: Nodokļu atvieglojumu sistēma jāpārskata, tai jābūt jēgpilnai