Ministriju bezdarbība var novest pie Valsts kontroles atteikuma sniegt atzinumu par valsts 2019. saimnieciskā gada pārskatu

Nepareizi uzskaitīti vai vispār neuzskaitīti valsts un pašvaldību īpašumi vismaz 1,7 miljardu eiro apmērā, tajā skaitā – kūdras purvi, smilts un grants atradnes, kas vienlaikus tiek izstrādāti, kādam no tā gūstot peļņu. Valsts galvojumu vērtība nepamatoti samazināta par 33,8 miljoniem eiro. Trūkumi valsts parāda vadībā, kas var novest pie valsts parāda apkalpošanas izmaksu pieauguma, radot … Continue reading Ministriju bezdarbība var novest pie Valsts kontroles atteikuma sniegt atzinumu par valsts 2019. saimnieciskā gada pārskatu