- Latvijas Republikas Valsts kontrole - http://www.lrvk.gov.lv -

Neizdarība vai negribēšana Alsungas novadā?

Kad pirms nedaudz vairāk nekā gada Valsts kontroles revidenti Alsungas novadā konstatēja nozīmīgus trūkumus pašvaldības maksas pakalpojumu jomā, ar pašvaldības vadību vienojāmies par darāmajiem darbiem un skaidriem termiņiem, kādos kļūdas jālabo. Diemžēl laiks ir pagājis, bet kārtības joprojām nav. Pašvaldības maksas pakalpojumi – siltumapgāde, ūdensapgāde, dzīvojamo māju apsaimniekošana, skolēnu ēdināšana un citi līdzīgi – skar praktiski visus novada iedzīvotājus, tāpēc nevaram klusēt un turpināt akceptēt ierēdņu atrakstīšanos un aizbildinājumus.

Līdz pagājušā gada maija beigām pašvaldībai bija beidzot jāizvērtē un jātiek skaidrībā, kāpēc un kādus maksas pakalpojumus tā iedzīvotājiem sniedz, cik tie pašvaldībai izmaksā. Tas laikus netika izdarīts, un Valsts kontrole pagarināja izvērtējumam nepieciešamo laiku līdz oktobrim. Līdz oktobra beigām domei bija arī jāsakārto daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas maksu jautājums, kas neatbilst valstī noteiktajai kārtībai.

Ir jūnija beigas, un mums nākas secināt, ka solītais joprojām nav paveikts. Alsungas novada iedzīvotāji joprojām nevar būt droši, ka par dzīvokļu ēku apsaimniekošanu tiek iekasēta pamatota maksa. Arī paši pašvaldības deputāti nevar izvērtēt, cik daudz naudas no pašvaldības kases – no nodokļu maksātāju naudas! – tiek izlietota pakalpojumu līdzfinansēšanai un vai pakalpojumu maksa vispār atbilst reālajām izmaksām. Tāpat pašvaldība, iespējams, joprojām turpina kropļot konkurenci, iznomājot uzņēmējiem telpas par neatbilstoši zemu maksu un pašai iesaistoties komercdarbībā.

Ja darbi, par kuriem vienojāmies, būtu izdarīti, visu šo nepilnību nebūtu un ieguvēji būtu visi novada iedzīvotāji. Valsts kontrole ir informējusi Alsungas novada domi, ka apsver nepieciešamību par radušos situāciju ziņot Saeimas Publisko iepirkumu un revīzijas komisijai, ja pašvaldība arī turpmāk nerīkosies, lai savu saimniecību sakārtotu.

Fakti no revīzijā konstatētā:

Edgars Korčagins, Valsts kontroles padomes loceklis