Sākumlapa » Aktuālā informācija » Jaunumi » Ozolnieku novada pašvaldība risina ieilgušu īpašuma tiesību jautājumu par ēku uz pašvaldības zemes

Ozolnieku novada pašvaldība risina ieilgušu īpašuma tiesību jautājumu par ēku uz pašvaldības zemes

12/05/2017 Drukāt šo rakstu

Valsts kontrole ir veikusi likumības revīziju, kurā vērtējusi Ozolnieku novada domes rīcību, risinot ēkas “Ezerkrasti” īpašuma tiesību sakārtošanas jautājumu. Revīzijā konstatētais kārtējo reizi apliecina, ka labas pārvaldības trūkumi pašvaldībā rada problēmas pašai pašvaldībai.

2001. gada maijā pašvaldības zemes īpašums “Ozolnieku ezers” uz 30 gadiem tika iznomāts SIA “Ritums”. Nomnieks uz zemes gabala uzbūvēja ēku – ūdens slēpošanas trases ģērbtuves un kafejnīcu. Valsts kadastra informācijas sistēmā ēka ir reģistrēta uz SIA “Ritums” vārda, taču nav nodota ekspluatācijā un ierakstīta zemesgrāmatā. 2012. gadā, pamatojoties uz SIA “Ritums” lūgumu, pašvaldība un nomnieks vienojās zemes nomas līgumu izbeigt.

Ne zemes nomas līgumā, ne vienošanās par tā izbeigšanu nebija noteikta kārtība, kādā jānodrošina ēkas īpašuma tiesību sakārtošana un ēkas īpašuma tiesību ierakstīšana zemesgrāmatā, tāpēc revidenti uzskata, ka Ozolnieku novada pašvaldības kā zemes īpašnieka rīcība nav bijusi vērsta uz pašvaldības interešu aizsardzību. Minētais ir ļāvis veidoties domstarpībām par ēkas īpašuma tiesībām un iespējamiem risinājumiem to sakārtošanai, ko vēl vairāk sarežģījusi SIA “Ritums” maksātnespējas lieta, ēkas pirkšanas un pārdošanas vēsture un iesaistīto komersantu savstarpējie darījumi.

2016. gada augustā Ozolnieku novada dome pieņēma lēmumu ēku iegūt pašvaldības īpašumā, tā būtībā risinot ieilgušo neskaidro situāciju par ēkas īpašuma tiesībām. Lēmums paredzēja, ka par īpašuma tiesību iegūšanu pašvaldība samaksās kompensāciju 71 873 euro apmērā ēkas pēdējam labticīgajam ieguvējam. Taču komersanta mutiski sniegtās informācijas patiesums netika pārbaudīts. Revidentiem, izrādot interesi par komersantu veiktajiem darījumiem, atklājās, ka faktiski samaksa par ēku nav veikta. Komersanti līgumu par ēkas pārdošanu atcēla, tika atcelts arī Ozolnieku novada domes lēmums par kompensācijas izmaksu.

Valsts kontrole, uzskatot, ka beidzot ir jāatrisina ieilgušās domstarpības par ēkas īpašuma tiesībām, revīzijā Ozolnieku novada pašvaldībai sniedza divus ieteikumus, lai pašvaldība nodrošinātu tās interešu aizsardzību, pieņemot lēmumu par izdevīgāko risinājumu Ēkas īpašumtiesību sakārtošanai. Saskaņā ar Valsts kontroles rīcībā esošo informāciju pēc revīzijas slēgšanas ir panākta vienošanās un ir jau veiktas sākotnēji nepieciešamās darbības, lai ēka pārietu pašvaldības īpašumā.

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *