UZMANĪBU Jūs lietojat vecu Internet Explorer pārlūku, līdz ar ko nebūs iespējams izmantot visas mājaslapas tehniskās iespējas!

Jaunumi

Elektroenerģijas sadales pakalpojumu tarifi pakalpojuma lietotāju intereses nenodrošina pilnā apjomā

Lai gan akciju sabiedrības “Sadales tīkls” elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifi aprēķināti atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteiktajai metodikai, nevar apgalvot, ka tarifos ir pilnībā nodrošinātas likumā noteiktās pakalpojuma lietotāju intereses. (vairāk…)

Valsts kontrole aicina Regulatoru izvērtēt elektroenerģijas sadales pakalpojumu tarifu aprēķinu metodiku

Valsts kontroles revīzijas secinājumi par akciju sabiedrības “Sadales tīkls” sadales pakalpojumu tarifiem apliecina, ka jau pirms pāris gadiem saņemtās OECD (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija) rekomendācijas sabiedrisko pakalpojumu tarifu noteikšanā rūpīgi jāizvērtē un jāievieš, lai nodrošinātu un līdzsvarotu gan sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja, gan lietotāju intereses. (vairāk…)

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas augstākās revīzijas iestādes uzsāk kopīgu revīziju par “Rail Baltica” projektu

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas augstākās revīzijas iestādes  šonedēļ uzsākušas kopīgu revīziju par projekta “Rail Baltica” iekšējās kontroles sistēmas un publisko iepirkumu vadību. (vairāk…)

Valsts kontrole piedalās starptautisko publiskā sektora revīziju standartu pilnveidošanas darbā

Šā gada 20.–24.augustā Tromsē, Norvēģijā, notika ietekmīgākās starptautiskās augstāko revīzijas iestāžu asociācijas INTOSAI Profesionālo revīzijas un labas pārvaldības standartu padomes (turpmāk – padome) 8. sanāksme. (vairāk…)

Pasniegti Valsts kontroles Atzinības raksti

Atzīmējot Valsts kontroles 95. gadadienu, pasniegti Valsts kontroles Atzinības raksti sadarbības partneriem, kuru atsaucība un profesionalitāte 2017. gadā būtiski palīdzējusi Valsts kontroles darbā. (vairāk…)

Par papildu finansējuma pieprasījumu 2019. gada budžetā

Šodien LETA ziņu lentā publicētā ziņa “Arī Valsts kontrole vēlas iegūt papildus līdzekļus darbinieku algu palielināšanai”, kas pārpublicēta vairākos citos Latvijas plašsaziņas līdzekļos, neatbilst patiesībai un valsts kontroliere Elita Krūmiņa 16. augusta rīta Latvijas Radio 1 neko tamlīdzīgu nav teikusi. Pilnu interviju iespējams noklausīties šeit. (vairāk…)

Par Iekšlietu ministrijas nekustamo īpašumu revīzijas un finanšu revīzijas ietvaros konstatēto pārkāpumu dienesta pārbaudēm

Vai mazākais iespējamais algas samazinājums uz teju īsāko iespējamo termiņu, ko saņēmis VUGD priekšnieks, nav signāls citām amatpersonām un sabiedrībai, ka iespējams tikt cauri ar simbolisku sodu, pat pieļaujot ilgstošu valsts mantas izmantošanu medību kluba vajadzībām, turklāt iesaistoties vadošām dienesta amatpersonām? (vairāk…)

Valsts kontrole aicina iedzīvotājus vērtēt transporta infrastruktūras kvalitāti Rīgā

Valsts kontrole aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā un novērtēt Rīgas transporta infrastruktūru. Tā ir būtiska gan rīdziniekiem, gan pilsētas viesiem – kājāmgājējiem, velosipēdistiem, autobraucējiem un ikvienam, kurš pārvietojas ar sabiedrisko transportu. (vairāk…)

Lai katrs Valsts kontroles darbā ieguldītais eiro nestu labumu sabiedrībai

Mums nereti jautā – kāds labums no Valsts kontroles darba, no regulārās ziņošanas par konstatētām nepilnībām valsts un pašvaldību iestādēs, no sniegtajiem ieteikumiem, kam revidētās iestādes piekrīt, bet nereti vairās atzīt savu atbildību publiski. (vairāk…)

Valsts kontroles secinājumi par valsts amatpersonu deklarēšanās sistēmu interesē Marokas valsts pārvaldes reformas īstenotājus

2018. gada 25. jūnijā Valsts kontroli mācību vizītē apmeklēja Marokas Valsts pārvaldes reformu ministrijas un augstākās revīzijas iestādes pārstāvji, lai uzklausītu Valsts kontroles secinājumus par valsts amatpersonu deklarēšanās sistēmu. (vairāk…)