2017.gada 2.ceturksnī

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. Nr.3.4.2.0/16/I/001 “Publiskā sektora revidentu profesionālā pilnveide komercdarbības vides sakārtošanas, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”   Īstenotie pasākumi 2017.gada 2.ceturksnī   Īstenotas divas apmācību programmas Valsts kontroles darbiniekiem: 1.ES fondu vadības sistēma. Kursa mērķis ir izglītot Valsts kontroles revidentus, izskaidrojot 2014-2020 plānošanas perioda ES struktūrfondu vadības sistēmas praktiskos principus. Sniegt priekšstatu … Turpināt lasīt 2017.gada 2.ceturksnī