2018.gada 1.ceturksnī

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. Nr.3.4.2.0/16/I/001 “Publiskā sektora revidentu profesionālā pilnveide komercdarbības vides sakārtošanas, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”   Īstenotie pasākumi 2018.gada 1.ceturksnī   Pilotrevīziju veikšana un ekspertu piesaiste revidentu profesionālās pilnveides aktivitātē: Pārskata periodā veiktas administratīvās darbības 5 revidentu profesionālās pilnveides aktivitāšu īstenošanai  starptautisko apmācību programmu ietvaros. 2018.gada 1.ceturksnī nodrošināta Iepirkuma procedūru veikšana … Turpināt lasīt 2018.gada 1.ceturksnī