2018.gada 2.ceturksnī

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. Nr.3.4.2.0/16/I/001 “Publiskā sektora revidentu profesionālā pilnveide komercdarbības vides sakārtošanas, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” Īstenotie pasākumi 2018.gada 2.ceturksnī    Pilotrevīziju veikšana un ekspertu piesaiste revidentu profesionālās pilnveides aktivitātē: Pārskata periodā veiktas administratīvās darbības 5 revidentu profesionālās pilnveides aktivitāšu īstenošanai  starptautisko apmācību programmu ietvaros. 2018.gada 2.ceturksnī nodrošināta Iepirkuma procedūru veikšana projekta … Turpināt lasīt 2018.gada 2.ceturksnī