2018.gada 4.ceturksnī

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. Nr.3.4.2.0/16/I/001 “Publiskā sektora revidentu profesionālā pilnveide komercdarbības vides sakārtošanas, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”   Īstenotie pasākumi 2018.gada 4.ceturksnī   Pilotrevīziju veikšana un ekspertu piesaiste revidentu profesionālās pilnveides aktivitātē: Pārskata periodā veikta tirgus izpēte neatkarīgu nozares konsultantu piesaistei nozaru organizāciju finansēšanas un lobiju politikas jomā. Noslēgusies divu pilotrevīziju īstenošana. Apmācību … Turpināt lasīt 2018.gada 4.ceturksnī