2019.gada 4.ceturksnī

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. Nr.3.4.2.0/16/I/001 “Publiskā sektora revidentu profesionālā pilnveide komercdarbības vides sakārtošanas, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”   Īstenotie pasākumi 2019.gada 4.ceturksnī   Pilotrevīziju veikšana un ekspertu piesaiste revidentu profesionālās pilnveides aktivitātē. Pārskata periodā turpinās revidentu darbs šādās revīzijās: Satiksmes ministrijas kapitālsabiedrību investīciju pārvaldības efektivitāte (indikatīvais ziņojuma publiskošanas laiks – 29.12.2019), Vai tiek … Continue reading 2019.gada 4.ceturksnī