Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Projekti » Īstenotie projekti » 2005.-2006.g. „PHARE programma”

2005.-2006.g. „PHARE programma”

2005.-2006.gadā tika īstenots ES PHARE programmas mērķsadarbības projekts „Publisko līdzekļu ārējā revīzija”. Projekta partneri bija Latvijas Republikas Valsts kontrole, Lielbritānijas Augstākā revīzijas iestāde un Nīderlandes Augstākā revīzijas iestāde. Projekts ilga 19 mēnešus, Eiropas Komisija projekta īstenošanai bija piešķīrusi 620 tūkstošus eiro. Projekta ietvaros galvenā uzmanība tika pievērsta divām prioritātēm: Valsts kontroles struktūras reorganizācijai un darba samaksas un amata kategoriju sistēmas pārskatīšanai. Vienlaikus uzmanība tika pievērsta arī Eiropas Savienības fondu revīzijām, krāpšanas un korupcijas ierobežošanai, attiecību uzlabošanai ar parlamentu un informācijas tehnoloģiju izmantošanai revīziju darbā.