Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Projekti » Īstenotie projekti » 2007.g. „ES un valsts budžeta līdzekļu aizsardzība”

2007.g. „ES un valsts budžeta līdzekļu aizsardzība”

Vienlaikus 2007.gadā Valsts kontrolē sadarbībā ar Lielbritānijas Augstāko revīzijas iestādi tika uzsākta Pārejas programmas finansēta mērķsadarbības projekta „Eiropas Savienības un valsts budžeta līdzekļu aizsardzība” īstenošana. Projekts ilga 18 mēnešus, un Eiropas Komisija tā ieviešanai kopumā bija piešķīrusi 545 tūkstošus eiro. Projekta ietvaros Lielbritānijas Augstākās revīzijas iestādes eksperti sniedza atbalstu kvalitātes vadības sistēmas ieviešanā. Sadarbībā ar ekspertiem, organizējot apmācību ciklu un pilnveidojot esošo metodoloģiju, tika arī nodrošināta Valsts kontroles revīzijas personālam nepieciešamo iemaņu apgūšana un papildināšana specializēto finanšu un Eiropas Savienības līdzekļu revīziju veikšanai.