2015.gada aprīlī

  • Lai nodrošinātu Valsts kontroles darbinieku kapacitātes celšanu, organizētas mācības Valsts kontroles darbiniekiem par pārvaldību pēc darbības jomām (ABM), budžeta izstrāde pēc darbības jomām (ABB) un darbību izmaksu kalkulācijas metode (ABC)
  • Starptautiska ekspertu komanda uzsāka Valsts kontroles darbības izvērtējumu. Darba misijas ietvaros eksperti iepazinās ar Valsts kontroles darbību regulējošo normatīvo ietvaru, veica individuālas tikšanās ar Valsts kontroles darbiniekiem, kā arī padziļināti veica izvērtējumu Valsts kontroles iepriekš veiktām revīzijām dažādās nozarēs. Darba misijas ietvaros, lai nodrošinātu kvalitatīvu izvērtējuma ziņojuma sagatavošanu, eksperti tikās ar Finanšu ministrijas, Veselības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Valsts Policijas, Saeimas un Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas un pašvaldību pārstāvjiem, lai pārrunātu līdzšinējo sadarbību revīziju ietvaros un revīziju rezultātu izmantojamību institūciju darbības uzlabošanā.