2015.gada augustā

  • Turpinājās starptautiskās savstarpējās izvērtējuma ekspertu (Peer Review) darba process (darba vizīte 13.08.2015-14.08.2015). 2015.gada 28.augustā noslēdzās starptautiskais izvērtējums un gala ziņojums tika prezentēts Valsts kontroles padomei.
  • Noslēgts līgums ar SIA “Civitta Latvija” un UAB „Civitta Lietuva” par neatkarīgu ekspertu konsultāciju pakalpojuma nodrošināšanu kredītiestāžu (banku un finanšu institūciju) darbības jomā.
  • Noslēgts līgums ar SIA „FRESH” par vienotas vizuālās identitātes un stila rokasgrāmatas izstrādi lietderības revīzijas ziņojumu uztveramības pilnveidošanai.
  • Turpinājās neatkarīgu konsultantu darbs pilot-revīziju ietvaros.