2015.gada februārī

  • Projekta ietvaros noslēgts līgums par socioloģiskās aptaujas veikšanu.
  • Noslēgts līgums ar Rīgas Tehnisko universitāti par konsultāciju pakalpojumu sniegšanu valsts ugunsdrošības uzraudzības funkcijas efektivitātes novērtēšanā (pakalpojums tiek nodrošināts ESF projekta ietvaros īstenoto pilotrevīziju ietvaros).
  • Lai nodrošinātu Valsts kontroles darbinieku kapacitātes celšanu, organizētas mācības Valsts kontroles darbiniekiem:
    • Biznesa procesu vadības koncepcija un tās izmantošanas iespējas Latvijas publiskā sektora pārvaldes kontekstā;
    • Efektīva iekšējās kontroles un kvalitātes kontroles sistēma Latvijas publiskā sektora pārvaldes kontekstā;
    • Pasaulē atzītā labā prakse, kā arī Eiropas un Latvijas piemēri uzraudzības kritēriju izstrādē atbilstoši TRIKS formulai un rezultatīvo rādītāju noteikšanā atbilstoši RACER kritērijiem