2015.gada janvārī

  • Lai nodrošinātu Valsts kontroles darbinieku kapacitātes celšanu, organizētas mācības Valsts kontroles darbiniekiem:
    • Izmaksu-ieguvumu analīzes metode (IIA) un izmaksu – efektivitātes analīzes (IEA) metode;
    • Aptauju veikšanas metodes un prakse;
    • Darbības novērtējuma sistēmas un galvenie darbības rādītāji (KPI), t.sk. datu atbilstības un ticamības pārbaude.