2015.gada maijā

Lai nodrošinātu Valsts kontroles darbinieku kapacitātes celšanu, organizētas mācības Valsts kontroles darbiniekiem:

  • Lietderības aspektu vērtēšana, pārbaudot publisko iepirkumu
  • Ziņojumu un ziņojumu kopsavilkumu rakstīšanas prasmes lietderības revīzijās, informācijas medijiem sagatavošana