2018.gada 3.ceturksnī

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. Nr.3.4.2.0/16/I/001 “Publiskā sektora revidentu profesionālā pilnveide komercdarbības vides sakārtošanas, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” Īstenotie pasākumi 2018.gada 3.ceturksnī Pilotrevīziju veikšana un ekspertu piesaiste revidentu profesionālās pilnveides aktivitātē: Pārskata periodā noslēgti 2 līgumi par neatkarīgu nozares ekspertu konsultāciju un apmācību pakalpojumu sniegšanu pilotrevīziju ietvaros transporta pārvadājumu, pilsētplānošanas un elektronisko … Turpināt lasīt 2018.gada 3.ceturksnī