Valsts budžeta revīzijas departamenta veiktajās revīzijas 1995.gadā

Nozīmīgākās revīzijas

 

No 1995.gadā Valsts budžeta revīzijas departamentā veiktajām revīzijām un pārbaudēm nozīmīgākās, kas raksturo departamenta darbu un stāvokli valsts budžeta institūcijās rīcībā ar valsts mantu, ir sekojošas.