Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamenta veiktajās revīzijas 1995.gadā

Nozīmīgākās revīzijas