Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Par iestādes darbību » Publiskie gada pārskati » Gada pārskats – 1996 » Revīzijas darbs privatizācijas procesa revīzijas departamentā » Garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības “Sarkandaugava-2” dibināšanas likumība

Garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības “Sarkandaugava-2” dibināšanas likumība

Izvērtējot garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības ”Sarkandaugava-2” dibināšanas likumības pārbaudes laikā savāktos dokumentus un paskaidrojumus, konstatēts: garāžu kooperatīvā sabiedrība ”Sarkandaugava-2” dibināta prettiesiski, jo sabiedrības sākotnējais kapitāls nav veidots no dibinātāju iemaksām, bet sastāv no mantiskā ieguldījuma (dibinātāju individuālās garāžas), par kuru LR Uzņēmumu reģistrā nebija iesniegti īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti. Šī sabiedrība kā garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība reģistrēta nepamatoti.

Pārbaudes atzinums nosūtīts Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona virsprokuroram.