Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Par iestādes darbību » Publiskie gada pārskati » Gada pārskats – 1996 » Revīzijas darbs privatizācijas procesa revīzijas departamentā » Par namu Brīvības ielā 128 un Tallinas ielā 26, Rīgā, denacionalizācijas likumību

Par namu Brīvības ielā 128 un Tallinas ielā 26, Rīgā, denacionalizācijas likumību

Pārbaudē par namu Brīvības ielā 128 un Tallinas ielā 26, Rīgā, denacionalizācijas likumību konstatēts: namīpašuma denacionalizācijas pieteicēja denacionalizācijas komisijai nav iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus. 1991.gada 30.oktobra likuma ”Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā” 5.pants nosaka: ”… ja dokumentu nav, vai tie nav saglabājušies pilnībā, īpašumtiesības nosaka tiesa”. Centra rajona Tautas deputātu padomes valde, izsniedzot denacionalizācijas apliecību, pārsniegusi savu kompetenci.

Atzinums nosūtīts Rīgas Centra rajona valdei pārkāpumu novēršanai.