Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Par iestādes darbību » Publiskie gada pārskati » Gada pārskats – 1996 » Revīzijas darbs privatizācijas procesa revīzijas departamentā » Par valsts interešu realizēšanu valsts komercuzņēmumā “Reabalt”, pārdodot nekustamo īpašumu – 2 saliekamās metāla celtnes un 6 – vietīgu garāžu ar piebūvi

Par valsts interešu realizēšanu valsts komercuzņēmumā “Reabalt”, pārdodot nekustamo īpašumu – 2 saliekamās metāla celtnes un 6 – vietīgu garāžu ar piebūvi

Pārbaudē par valsts interešu realizēšanu valsts komercuzņēmumā “Reabalt”, pārdodot nekustamo īpašumu – 2 saliekamās metāla celtnes un 6-vietīgu garāžu ar piebūvi, konstatēts:

valsts komercuzņēmuma “Reabalt” direktors 1994.gada 2.novembrī prettiesiski noslēdzis pirkuma līgumu par VKU “Reabalt” nekustamo pamatlīdzekļu pārdošanu SIA “Reaktīvi” par izsolē nosolīto cenu Ls 23 420;
– izsole tika organizēta, neievērojot LR Ministru Padomes 1992.gada 6.novembra lēmumu Nr.465 “Par valsts uzņēmumu atsevišķu nekustamo un kustamo pamatlīdzekļu izsoles organizēšanas noteikumiem”. Presē publicētajā informācijā nebija uzrādīts:

  • ziņas par pārdodamajiem pamatlīdzekļiem, to sākotnējā cena,
  • izsoles dalībnieku reģistrācijas vieta, laiks, reģistrācijas noteikumi,
  • izsolāmo pamatlīdzekļu apskates laiks un vieta

– izsoles gaita nebija protokolēta, un nekustamo pamatlīdzekļu pārdošana netika saskaņota ar LR Valsts īpašuma fondu tiesību aktu noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar LR Ministru Padomes 1992.gada 6.novembra lēmumu Nr.465 naudas līdzekļi (atskaitot realizācijas izdevumus), kuri iegūti par nekustamo pamatlīdzekļu pārdošanu, ieskaitāmi LR MP ārpusbudžeta privatizācijas fondā. VKU “Reabalt” direktors Ls 21 780 neieskaitīja vis šajā fondā, bet gan noslēdza jaunu līgumu ar SIA “Reaktīvi”, kurš paredzēja iemaksāt VKU “Reabalt” kasē tikai Ls 1 196 un par atlikušo summu Ls 22 224 nodot ķīmiskos reaktīvus, kas izrādījās nelikvīdi. Valstij nodarīts zaudējums Ls 21 780.

Uz revīzijas materiālu pamata LR Ģenerālprokuratūra ierosinājusi krimināllietu par VKU “Reabalt” direktora J.Borisova ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu personīgās ieinteresētības nolūkā, pārdodot pamatlīdzekļus SIA “Reaktīvi”.