Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Par iestādes darbību » Publiskie gada pārskati » Gada pārskats – 1996 » Revīzijas darbs privatizācijas procesa revīzijas departamentā » Par valsts Rīgas rūpniecisko robotu rūpnīcas objektu Nr.2, Nr.3 un Nr.5 pirkuma līgumu saistību izpildi

Par valsts Rīgas rūpniecisko robotu rūpnīcas objektu Nr.2, Nr.3 un Nr.5 pirkuma līgumu saistību izpildi

Pārbaudē par valsts Rīgas rūpniecisko robotu rūpnīcas objektu Nr.2, Nr.3 un Nr.5 pirkuma līgumu saistību izpildi konstatēts:

Valsts Rīgas rūpniecisko robotu rūpnīca nodota privatizācijā ar LR MK 1994.gada 17.maija rīkojumu, Privatizācijas aģentūra pārņēma to ar 1994.gada 30.jūnija pieņemšanas un nodošanas aktu. Ar 1994.gada 28.decembra valdes lēmumu apstiprināti VRRRR privatizācijas noteikumi;
– saskaņā ar privatizācijas noteikumiem uzņēmums tika privatizēts, sadalot 9 objektos, katru objektu privatizējot atsevišķi. Privatizācijas aģentūra nesastādīja uzņēmuma īpašuma sadales aktus pa objektiem, tā pārkāpjot 1994.gada 17.februāra likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 53.panta 4.punkta prasības. VRRRR privatizācijas noteikumos kā privatizācijas metode un paņēmiens paredzēta objektu pārdošana uz nomaksu, kā maksāšanas līdzekļus nosakot latus un sertifikātus, atsevišķiem objektiem dažādās attiecībās.
Pircēji 2.objekta – a/s “Rīgas aeronavigācijas institūts”, 5.objekta – SIA “DIMRIH-93” un 3.objekta – Rīgas pilsētas remonta un celtniecības sabiedrības “Meistars 21” pirkuma maksu nodrošinājuši atbilstoši pirkuma līguma noteikumiem.