Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Par iestādes darbību » Publiskie gada pārskati » Gada pārskats – 1996 » Revīzijas darbs privatizācijas procesa revīzijas departamentā » Par Valsts Sedas kūdras fabrikas Skolas laukumā 1, Sedā, Valkas raj., privatizācijas likumību

Par Valsts Sedas kūdras fabrikas Skolas laukumā 1, Sedā, Valkas raj., privatizācijas likumību

Pārbaudē par Valsts Sedas kūdras fabrikas Skolas laukumā 1, Sedā, Valkas raj., privatizācijas likumību konstatēts: ka Valsts Sedas kūdras fabrikas privatizācijas komisija pamatlīdzekļu novērtēšanas aktā nav ierakstījusi daļu no pamatlīdzekļiem, ko lieto fabrikas privatizētājs – a/s ”Seda”.

Atzinumu Valsts kontrole nosūtīja Privatizācijas aģentūrai. Rezultātā manta ir novērtēta pēc tirgus vērtības, kā arī izdarīti attiecīgi grozījumi nomaksas pirkuma līgumā, palielinot objekta pārdošanas cenu par Ls 56 718.