Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Par iestādes darbību » Publiskie gada pārskati » Gada pārskats – 1996 » Revīzijas darbs privatizācijas procesa revīzijas departamentā » Par valsts uzņēmuma “Būvkontrukcija” Daugavgrīvas ielā 83/89, Rīgā, privatizācijas procesa izpildes likumību

Par valsts uzņēmuma “Būvkontrukcija” Daugavgrīvas ielā 83/89, Rīgā, privatizācijas procesa izpildes likumību

Pārbaudē par valsts uzņēmuma “Būvkonstrukcija” Daugavgrīvas ielā 83/89, Rīgā, privatizācijas procesa izpildes likumību konstatēts: ar Privatizācijas aģentūras 1995.gada 19.septemba valdes lēmumu tika apstiprināti v/u “Būvkonstrukcija” valsts īpašuma privatizācijas noteikumi. Objekta privatizācijas metode – pārveidošana akciju sabiedrībā ar vienlaicīgu akciju pārdošanu.

Pārbaudē atklājās nepilnības privatizācijas noteikumu izstrādāšanā un pieņemšanā, pieļauta pamatlīdzekļu izsaimniekošana un to nepareiza novērtēšana.

Privatizācijas aģentūra, nosakot kontrolpaketes ieguvēju SIA “JAGS”, nav pietiekoši izvērtējusi tā maksātspēju, tā rezultātā bija spiesta lauzt līgumu ar kontrolpaketes īpašnieku, jo tas neveica līgumā noteiktos maksājumus par akcijām. V/u “Būvkonstrukcija” privatizācijas process turpinās.

Izskatot Privatizācijas aģentūrā izstrādātos privatizācijas noteikumus, likumdošanas aktu pārkāpumi nav konstatēti.