Par VAS “Rīgas radio rūpnīca” rekonstrukcijas likumību un lietderību

Pārbaudē par VAS ”Rīgas radio rūpnīca” rekonstrukcijas likumību un lietderību konstatēts: LR Valsts īpašuma fonds 14.02.1996. izdeva rīkojumu par VAS “Rīgas radio rūpnīca” reorganizāciju – rezultātā tika atdalīta ražotnes daļa Rīgā, Kurzemes prospektā 3 un izveidota jauna VAS “Radiotehnika RRR”. Valsts īpašuma fonda rīcība, veicot reorganizāciju – sadalot aktīvus un saistības, nav bijusi pietiekoši korekta, jo jaunizveidotajam VAS “Radiotehnika RRR” nodoti 48,7% aktīvu, bet tikai 20% kredītsaistību. Reorganizācija veikta ar mērķi koncentrēt ražošanu, slēgt un atbrīvoties no novecojušām un neizmantojamām platībām, nepieļaujot visa uzņēmuma bankrotu un koncentrējot ražošanu jaunizveidotajā VAS “Radiotehnika RRR”.