Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Par iestādes darbību » Publiskie gada pārskati » Gada pārskats – 1996 » Revīzijas darbs privatizācijas procesa revīzijas departamentā » Pārbaude par privatizētā valsts uzņēmuma “Rīgas tekstils” (divi cehi Baltā ielā 3/9) nomaksas pirkuma līguma nosacījumu faktisko izpildi

Pārbaude par privatizētā valsts uzņēmuma “Rīgas tekstils” (divi cehi Baltā ielā 3/9) nomaksas pirkuma līguma nosacījumu faktisko izpildi

Pārbaude par privatizētā valsts uzņēmuma ”Rīgas tekstils” (divi cehi Baltā ielā 3/9) nomaksas pirkuma līguma nosacījumu faktisko izpildi veikta saskaņā ar darba plānu.

Revīzija slēgta, neizskatot to departamenta kolēģijā.

Pārbaudē konstatēts: SIA firmas ”Cēzijs”, ar kuru Privatizācijas aģentūra noslēgusi nomaksas pirkuma līgumu par valsts uzņēmuma ”Rīgas tekstils” divu cehu Rīgā, Baltā ielā 3/9 pārdošanu – pirkšanu, pārņemtās kreditorsaistības ir Ls 171 145. Uz 1996.gada 31.oktobri samaksāti Ls 34 250. Nenomaksātais kreditoru parāds – Ls 136 905, t.sk. valsts un pašvaldību budžetam – Ls 10 650.

VID Rīgas pilsētas Kurzemes rajona Tiesību jautājumu un nodokļu piedziņas daļa veikusi atbilstošus pasākumus, lai SIA ”Cēzijs” parādu atmaksātu.