Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Par iestādes darbību » Publiskie gada pārskati » Gada pārskats – 1996 » Revīzijas darbs privatizācijas procesa revīzijas departamentā » Pārbaude par valsts akciju sabiedrības Rīgas eksperimentālās rūpnīcas “Reksmer” saimniecisko un finansiālo darbību 1995.gadā, izvērtējot tiesu izpildītāju darbības likumību

Pārbaude par valsts akciju sabiedrības Rīgas eksperimentālās rūpnīcas “Reksmer” saimniecisko un finansiālo darbību 1995.gadā, izvērtējot tiesu izpildītāju darbības likumību

Pamatojoties uz Privatizācijas aģentūra iesniegumu par valsts akciju sabiedrības ”Reksmer” privatizāciju, tika veikta pārbaude par valsts akciju sabiedrības Rīgas eksperimentālās mehāniskās rūpnīcas ”Reksmer” saimniecisko un finansiālo darbību 1995.gadā, izvērtējot tiesu izpildītāju darbības likumību.

Valsts kontrole konstatējusi:

Rīgas rajona tiesu izpildītāju kantoris (vadītāja I.Lazdāne) izpārdevis izsolēs visu valsts akciju sabiedrības mantu, izpildot Latvijas Saimnieciskās tiesas spriedumu par parādu piedziņu par labu a/s ”Bolderāja” – Ls 18 078 un VAS ”Latvenergo” – Ls 37 451;
– uz 1996.gada 30.maiju VAS ”Reksmer” parāds valsts budžetam ir Ls 59 047, un darba alga strādājošajiem uz 1996.gada 1.aprīli nav izmaksāta Ls 25 710 apmērā.

Valsts kontrole ierosināja Privatizācijas aģentūras valdei neatliekami pieņemt lēmumu par valsts akciju sabiedrības ”Reksmer” likvidāciju. V/u”Reksmer” likvidācijas process tika uzsākts 1996.gada beigās.