Latvijas Autoceļu direkcijā

Revīzijā Latvijas Autoceļu direkcijā konstatēts, ka šī iestāde 1995.gadā ir veikusi telpu remontu kopējā summā par Ls 145 758. Pretēji Ministru kabineta 1994.gada 1.marta noteikumiem Nr.60 ar darbu izpildītāju SIA “Asmens” noslēgts līgums, nerīkojot konkursu vai izsoli. Par izpildītajiem darbiem sastādīti akti, kuros nav tieši norādīts, kādas telpas ir izremontētas.

Bez konkursa un izsoles 1995.gadā no dažādām firmām iegādātas 26 vieglās automašīnas un no kādas privātpersonas nopirkta automašīna, samaksājot skaidrā naudā USD 16 500.

No valsts autoceļu fonda samaksāti Ls 61 616,23 firmai SIA “Balam-Rīga” par telpu telefonizāciju Gogoļa ielā 3, Rīgā. Akta par iekārtu nodošanu ekspluatācijā Autoceļu direkcijā nav. Pēc dokumentiem nav iespējams konstatēt, kāda daļa attiecināma uz Latvijas Autoceļu direkciju un kāda daļa uz citām iestādēm. Samaksa veikta ar Satiksmes ministrijas atļauju.

7 personām, kas nav direkcijas darbinieki, nelikumīgi samaksāti komandējuma izdevumi Ls 4 399,39.

Autoceļu departaments, kas vēlāk tika pārveidots par Latvijas Autoceļu direkciju, nosakot, ka direkcija ir departamenta tiesību pārņēmēja, 1992.gadā pārdeva 3 sauskravas motorkuģus, par to līdz 1995.gadam saņēma USD 465 284,88. No tiem Ls 101 621,16 nelikumīgi izlietoti pašā Latvijas Autoceļu direkcijā un nav ieskaitīti valsts budžetā.

Izskatot revīzijas materiālus, departamenta kolēģija noteica uzrēķinu un pieprasīja veikt pasākumus, lai novērstu trūkumus.