Latvijas Mākslas akadēmijā

Departaments ir veicis revīziju arī Latvijas Mākslas akadēmijā. Šī ir vienīgā valsts iestāde, kurā grāmatvedības uzskaite un līdzekļu izlietošana atbilst normatīvo aktu prasībām.

Valsts budžeta revīzijas departamentam turpmāk jāveido ciešāka sadarbība ar ministriju revīzijas struktūrvienībām, kāda tā izveidojusies ar Iekšlietu ministrijas Kontroles un revīzijas nodaļu, ko vada A.Bērziņš, un Izglītības un zinātnes ministrijas Kontroles un revīzijas departamentu, ko vada L.Mankovs. LR Iekšlietu ministrijas Kontroles un revīzijas nodaļa seko Valsts kontroles veiktajām revīzijām un atklāto pārkāpumu novēršanai.