Latvijas Valsts labības birojā

Revīzijā Latvijas Valsts labības birojā (LVLB) konstatēts, ka tas darbojas uz statūtu, nevis uz likuma pamata, kā paredz Zemkopības ministrijas nolikums.

Pie LVLB izveidots labības ražošanas reģionālās izlīdzināšanas fonds, no kura līdzekļiem daļa izlietota nolikumā neparedzētiem mērķiem – iekārtu iegādei un atskaitījumiem rajonu lauksaimniecības departamentiem par fonda apkalpošanu.

Latvijas Valsts labības birojs praktizējis bezprocentu aizdevumu izsniegšanu saviem darbiniekiem. Direktora padomniekam juridiskajos jautājumos E.Punkstiņam uz viņam izdevīgiem noteikumiem tika piešķirts aizdevums dzīvokļa iegādei Ls 2 700, no kura uz pārbaudes momentu nebija atmaksāts Ls 2 211,73. No LVLB speciālā budžeta līdzekļiem nelikumīgi un nepareizi izmaksāti Ls 2 730,23 darbinieku atalgojumam pēc otra štatu saraksta. Bez saskaņošanas un apstiprināšanas Zemkopības ministrijā izmaksātas prēmijas Latvijas Valsts labības biroja direktoram A.Bērziņam. Labības birojs nav piedzinis zaudējumus, kas radušies sakarā ar iestādei piederošās automašīnas avāriju. Sakarā ar minētajiem pārkāpumiem LVLB noteikts uzrēķins.