Ludzas rajona policijas nodaļa

Ludzas rajona policijas nodaļa pieļāvusi pārkāpumus līdzekļu uzskaitē, kas bija iekasēti 1995. un 1996.gadā par administratīviem pārkāpumiem, ceļu policijai pielietojot soda talonus. Kasē nebija iegrāmatoti saņemtie Ls 2 556,43. Arī policijas inspektora A.Susekļa iemaksātie Ls 85,60, kas bija saņemti par ieroču reģistrāciju, kases grāmatā nebija uzrādīti. Vēl ar IeM valsts sekretāra vietnieka L.Aires atļauju 1995.gadā policijas nodaļā bija pārdoti pamatlīdzeļi (2 automobiļi) par Ls 2 378,88, bet saņemtā nauda, pretēji likuma prasībām, nebija ieskaitīta valsts budžetā.

Departamenta kolēģija pieņēma lēmumu par uzrēķinu un nosūtīja revīzijas materiālus prokuratūrai, kur ierosināta krimināllieta.