Ogres rajona padomē

Ogres rajona padomē veiktajā revīzijā konstatēts:
sakarā ar Krapes pagasta pamatskolas kapitālo remontu dažos darbu pieņemšanas aktos izpildīto darbu apjoms uzrādīts lielāks, nekā paredzēts tāmē, daži veiktie darbi tāmē vispār nebija paredzēti, revidentiem netika uzrādīti akti par tā saucamajiem slēptajiem remontdarbiem;
– 5 gadījumos rajona padomes automobiļi samainīti pret fiziskām personām piederošiem automobiļiem, bez pietiekoša pamata ņemot tos uzskaitē ar tādu bilances vērtību, kāda bija iepriekšējiem pašvaldības automobiļiem;
– automobilis “Audi-100”, numura zīme BA 2500, pārdots par Ls 4 150,- bez izsoles.