Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Par iestādes darbību » Publiskie gada pārskati » Gada pārskats – 1996 » Revīzijas darbs Valsts budžeta revīzijas departamentā » Par valsts līdzekļu izlietojumu formas tērpu iegādei 1993.-1995.gadā Aizsardzības. Iekšlietu, Finansu ministrijā un Zemessardzē

Par valsts līdzekļu izlietojumu formas tērpu iegādei 1993.-1995.gadā Aizsardzības. Iekšlietu, Finansu ministrijā un Zemessardzē

Pēc pārbaudes par valsts līdzekļu izlietojumu formas tērpu iegādei 1993.-1995.gadā Aizsardzības, Iekšlietu, Finansu ministrijā un Zemessardzē valsts kontrolieris likuma “Par Valsts kontroli” 16.panta kārtībā iesniedza ziņojumu Saeimā. Ziņojumā atbilstoši pārbaudes materiāliem atzīmēts, ka Iekšlietu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestāžu un zemessargu personālsastāvs ir nodrošināts ar nepieciešamajiem formas tērpiem.

Formas tērpu iegādei 1994.gadā izlietoti Ls 1 943 348 un 1995.gadā – Ls 1 751 299. Vīriešu formas tērpa komplekta cena, atkarībā no darbinieka ieņemamā amata valsts dienesta institūcijās, ir no Ls 122 līdz Ls 212. Pārbaudēs konstatēts, ka Aizsardzības un Iekšlietu ministrijā neplāno, kādi līdzekļi būs nepieciešami formas tērpu iegādei visā ministrijā kopā. Pasūtot formas tērpus, nav ņemts vērā faktiskais darbinieku skaits, kuriem būs nepieciešami formas tērpi tuvākajos gados. Līgumi ar formas tērpu piegādātājiem slēgti bez konkursu un izsoļu organizēšanas.